Regulamin usługi newsletter portal.faktura.pl

REGULAMIN USŁUGI NEWSLETTER

REGULAMIN USŁUGI NEWSLETTER

 1. Niniejszy dokument (dalej również: „Regulamin”) określa szczegółowe zasady świadczenia usługi „Newsletter” przez portal.faktura.pl, którego wydawcą jest Faktura.pl spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ulicy A. Branickiego 17, 02-972 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347929, NIP 5851451426, REGON 220910967, o kapitale zakładowym w wysokości 566 400 PLN.
 2. Z usługi Newsletter może skorzystać Użytkownik Serwisu, który spełnia warunki techniczne do korzystania z Serwisu, a nadto udostępni Wydawcy swój adres e – mail oraz zaakceptuje niniejszy Regulamin (poprzez kliknięcie w link aktywacyjny wysłany przez Wydawcę na adres e – mail podany przez Użytkownika.
 3. Użytkownicy korzystający z usługi NEWSLETTER otrzymują drogą elektroniczną,
  aktualne informacje o treściach udostępnianych za pośrednictwem Serwisu.
 4. Usługa Newsletter świadczona jest przez czas nieoznaczony.
 5. Dane osobowe Użytkownika są przetwarzane przez Wydawcę jako administratora danych osobowych w celu świadczenia usługi Newsletter.
 6. Usługodawca, aby zapewnić prezentowanie reklam, artykułów sponsorowanych przeznaczonych dla wszystkich Użytkowników, w sposób dostosowywany do zainteresowań danego Użytkownika, może zapoznawać się z jego preferencjami, np. poprzez analizę tego jak często odwiedza on Serwis oraz czy i jakie treści go interesują.
 7. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, ale niezbędne
  w celu korzystania z usługi Newsletter.
 8. Dodatkowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych zawarte są w „Polityce Prywatności” dostępnej w ramach Serwisu.
 9. Użytkownik może zgłaszać zastrzeżenia związane z usługą Newsletter w formie reklamacji.
 10. Ustosunkowanie się do reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od dnia jej złożenia.
 11. Reklamacje związane ze świadczeniem usługi Newsletter można składać pisemnie na adres: ul. A. Branickiego 17, 02-972 Warszawa.
 12. W celu przyspieszenia rozpatrzenia reklamacji prosimy o podanie imienia i nazwiska, danych kontaktowych składającego reklamację, a także opisu przyczyn uzasadniających reklamację.
 13. Użytkownik ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, wypisania się z usługi Newsletter (rezygnacji z usługi), w szczególności poprzez kliknięcie w link dezaktywacyjny znajdujący się w każdej wiadomości e-mail wysłanej do Użytkownika w ramach usługi Newsletter lub poprzez kliknięcie w odpowiedni przycisk na stronie Serwisu.
5/5 - (1 vote)
Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?